คำแถลงนโยบายของนายก อบต.ต่อสภา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556