ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 251 ครั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสินค้าหัตถกรรม กลุ่มสานสุ่มไก่

ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสานสุ่มไก่ ประกอบด้วยสมาชิกในหลายหมู่บ้าน โดยมีการอบรมให้ความรู้ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนังงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยในปัจจุบันทางกลุ่มก็ยังมีการมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากการสานสุ่มไก่แล้วยังสานเป็นอุปกรณ์ภาชนะต่างๆใช้ในบ้านเรือน โดยราคานั้นไม่แพงเลยเพราะใช้วัสดุไม้ไผ่ในท้องถิ่น ปัจจุบันทางกลุ่มได้ขอใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างวัดมรรคาราม บ้านสันถนนเหนือในการทำกิจกรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชนสินค้าของกลุ่มได้ทุกวัน