ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 166 ครั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสินค้าหัตถกรรม : กลุ่มทอตุง บ้านสันถนนใต้ หมู่ที่ 2

กลุ่มทอตุงบ้านสันถนนใต้ หมู่ที่ 2 เป็นการรวมตัวกันของผู้สูงอายุและแม่บ้าน ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอตุง ตุง คือ ธงแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนา พบเห็นได้ในภาคเหนือของประเทศไทย ทำด้วย ผ้า ไม้ โลหะ ด้าย หรือกระดาษ เป็นรูปแถบยาว ห้อยลง ใช้ประดับ หรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ โดยมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับพิธีกรรมที่ใช้ตุง ซึ่งนับวันการทอตุงจะลืนหายไป  ซึ่งทางกลุ่มฯได้ใช้สถานที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ของบ้านสันถนนใต้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย (เดิม) และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ซึ่งเป็นอีกแหล่งการท่อเงที่ยวที่สำคัญในหมู่บ้านและตำบลที่นักท่องเที่ยวไปควรลืมที่จะเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ปัจจุบันนอกจากการทอตุงแล้วยังมีการทอผ้าขาวม้าเพื่อเป็นที่ระลึกและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย