ประกาศเมื่อ 28 ก.พ. 2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ประชุม คณะอนุกรรมการ LTC

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2563 นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   ได้เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการ LTC เพื่อพิจารณา ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมชมทุ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม