ประกาศเมื่อ 10 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง
การทำ MOU การจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  นายสมศักดิ์  คณาคำ  นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานเปิดพิธีการลงนามพิธีลงนาม ( MOU ) ว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตำบลศรีเมืองชุม  โดยมี นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม นำ สมาชิกสภา อบต. รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการทำ MOU ในครั้งนี้ด้วย