ประกาศเมื่อ 12 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง
การอบรม โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ม.2

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ อบรม โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ให้กับประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านสันถนนใต้  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน