ประกาศเมื่อ 13 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 94 ครั้ง
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ อบรม โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านสันถนนใต้  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านสันโค้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ