ประกาศเมื่อ 19 มี.ค. 2563 เปิดอ่าน 95 ครั้ง
กิจกรรมโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัญจร ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 52 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทุ่งเจริญ
  • กิจกรรมการไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย การรับฟังธรรมบรรยาย โดย นักเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
  • กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ ลดความเสี่ยงจากโรคฤดูร้อนและการให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา หรือไควิด-19 โดย นางสาวนันทวัน คำอ้าย และนางสาวกัลป์ยาภัสร์ เขื่อนเพชร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข
  • กิจกรรมการสาธิตทำหน้ากากผ้าอนามัย โดย นางสาวนันทวัน คำอ้าย และนางสาว กัลป์ยาภัสร์ เขื่อนเพชร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข
  • กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมร้องเพลง โดย นายพายัพ หมายมั่น  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
  • กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพหมู่ 6
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ