ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2563 เปิดอ่าน 61 ครั้ง
9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อ อ.แม่สาย ได้ให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ

9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมโรคติดต่อ อ.แม่สาย ได้ให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีเมืองชุม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องตามหลักวิชาการ และปลอดภัย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ