ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง
โครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563   อบต.ศรีเมืองชุม จัดโครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับอำเภอแม่สาย ศุลกากรแม่สาย พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย หมวดลาดตระเวนกองกำลังผาเมือง ฐานปฎิบัติการบ้านทุ่งเกลี่ยง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีเมืองชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศรีเมืองชุม