ประกาศเมื่อ 29 ก.ค. 2563 เปิดอ่าน 119 ครั้ง
มอบถุงยังชีพในตำบลศรีเมืองชุม

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 งานพัฒนาชุมชนร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลศรีเมืองชุม มอบถุงยังชีพในตำบลศรีเมืองชุม จำนวน 125 ราย