ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2563 เปิดอ่าน 100 ครั้ง
พิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเเด็จพระเจ้าหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเเด็จพระเจ้าหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา