ประกาศเมื่อ 31 ก.ค. 2563 เปิดอ่าน 135 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ลูกน้ำยุงลาย ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสันโค้ง ม.3