ประกาศเมื่อ 31 ก.ค. 2563 เปิดอ่าน 133 ครั้ง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ร่วมมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว