ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2563 เปิดอ่าน 40 ครั้ง
พิธีมอบเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563  นายพัฒนะพงศ์   ลาพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทางด้านเกษตร(ภัยแล้ง)  โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วม อาทิเช่น หน่วยลาดตระเวนกองกำลังผาเมือง  ฐานปฏิบัติการบ้านทุ่งเกลี้ยง  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย  สาธารณสุขอำเภอแม่สาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลศรีเมืองชุม