ประกาศเมื่อ 18 ส.ค. 2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายณัฐปคัลภ์ วงค์ริน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม