ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2563 เปิดอ่าน 85 ครั้ง
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเมืองชุม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สป.สช.ตำบลศรีเมืองชุม ได้รับเกียรติจากนายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าอบรม โดยการจัดโครงการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กและเยาวชนตำบลศรีเมืองชุม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลศรีเมืองชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ศรีเมืองชุม ในการให้ความรู้และคำแนะนำข้อควรปฏิบัติกับผู้ป่วยติดเตียง การวัดความดัน การทำแผลกดทับ น้องๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วยคุณหมอจาก รพ.สต.ศรีเมืองชุม ได้ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน ๙ ราย