ประกาศเมื่อ 03 ก.ย. 2563 เปิดอ่าน 26 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม

นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าศึกษาดูงานที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ในวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยได้การต้อนรับจาก นายพันธุ์ดี พรหมเทศ ,นายวัชระ ฉลองแดน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และ จ่าเอกสมเกียรติ พินิจอักษร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวง้ม โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.