ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ตรวจเยี่ยม ด่านสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค ณ ศูนย์ปฏิบัติการ อปพร บ้านทุงเกลี้ยง หมู่ที่ 6

เมื่อคืนวันที่ 9 กันยายน 2563 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย หน่วยลาดตระเวน กองกำลังผาเมือง ฐานปฏิบัติการบ้านทุ่งเกลี้ยง นายพนาเวศ อุปรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลศรีเมืองชุม นายเกรียงไกร มูลใจทราย ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ได้ร่วมตรวจเยี่ยม ด่านสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค ณ ศูนย์ปฏิบัติการ อปพร บ้านทุงเกลี้ยง หมู่ที่ 6