ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง
พชต.

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายประสงค์  หล้าอ่อน  นายอำเภอแม่สาย  ได้เป็นประธานในการประชุมหารือและซักซ้อมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล    มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายภาคส่วน โดยการนำของ  นายพัฒนะพงศ์   ลาพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนในอำเภอแม่สาย  หมวดลาดตระเวน กองกำลังผาเมือง ฐานปฏิบัติการบ้านทุ่งเกลี้ยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประธาน อสม.  ประธานแม่บ้าน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม