ประกาศเมื่อ 14 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง
13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย