ประกาศเมื่อ 14 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 24 ครั้ง
อาชาบำบัด

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์ ได้ร่วมกิจกรรม อาชาบำบัด  โดยมีเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เข้าร่วมในครั้งนี้้ด้วย