ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริหารสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิ่ง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริหารสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ครั้งที่ 1/2564