ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการ พชอ. ได้เข้าประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม