ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประชุม อนุกรรมการ ฯสปสช. เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2563 ได้มีการประชุม อนุกรรมการ ฯสปสช. เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการอุดหนุน ครั้งที่ 1/ 2564