ประกาศเมื่อ 19 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 159 ครั้ง
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้มีการประชุมยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ,การควบคุมตลาด,การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร,การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ณ ห้องประชุมชมทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม