ประกาศเมื่อ 27 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 139 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชพิธี รัฐพิธี

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชพิธี รัฐพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในตำบลศรีเมืองชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม