ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2563 เปิดอ่าน 98 ครั้ง
ประชุม พชต.
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย