ประกาศเมื่อ 10 ธ.ค. 2563 เปิดอ่าน 112 ครั้ง
กิจกรรม Big Cleaning Day 10-10-12-20

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และนางสาวทันตา  ชุมเปีย ปลัดองคารบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยแถวทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายใต้รหัส 10-10-12-20 กับทางอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 และสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไป โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีส่วนราชการในอำเภอแม่สายเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนหลายหน่วยงาน โดยหลังจากพิธีเปิดงานเสร็จสิ้น ได้มีการปล่อยแถวแยกย้าย เพื่อไปปฏิบัติภารกิจการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ยังสถานที่ที่มีคนชุมชุนหรือมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม เช่น ตลาดสด, ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน , จุดตรวจ, สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เป็นต้น          โดยในช่วงเวลา 11.00 น. ของวันดังกล่าว นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วยหัวหน้าราชการต่างๆ ได้แก่ นายปวเรศ  ปัญญายงค์ ปลัดอำเภอแม่สาย , นายนรุตม์ชัย  แก้วสอน สาธารณสุขอำเภอแม่สาย , นางประพิมพา  วัฒนา พัฒนาการอำเภอแม่สาย , นางสาวสุวรรณีย์  ฉลองวสุธันย์ ท้องถิ่นอำเภอแม่สาย , พ.ต.ท.วศิน  สิทธิขันแก้ว รอง ผกกป.สภ.เกาะช้าง , นายเสฎฐวุฒิ  ตันติเกียรติเจริญ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม , ดต.นธี  นันตาลิต และ ดต.อภิชาติ  เคณไชยวงศ์ จาก ตชด.แม่สาย , นางสาวทันตา  ชุมเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ร่วมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการโรงแรมศิลามณี รีสอร์ทแอนด์สปา โดยการทำความสะอาด Big Cleaning และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั่วบริเวณโดยรอบ จึงขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ตระหนักรู้และยังคงมาตรการป้องกันตนเองจากโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สายและจังหวัดเชียงราย ยังคงสามารถเดินทางมาได้  “แม่สายยังคงสบายดี  ท่องเที่ยวปีนี้ด้วยวิถี New Normal”