ประกาศเมื่อ 04 มิ.ย. 2564 เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านกลุ่มผู้เปราะบางถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จัดพิธีมอบบ้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านกลุ่มผู้เปราะบางถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พันโทสหชัย พรหมตรุษ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 เป็นประธานในการมอบ โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นของ นายคำ นางคำ ทาระศักดิ์ บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากหมู่บ้านว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสียสละช่วยเหลืองานสาธาณะประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยมีภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง หลังคา เพดาน ห้องน้ำ ปูพื้น และเทพื้นชั้นล่าง ได้แก่
1.อำเภอแม่สาย ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีเมืองชุม
2.กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
4.ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา