ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 5 ราย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 5 ราย งบประมาณ 28,200 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์