ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2564 เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม และ คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการแนวทางเกี่ยวกับ covid-19

เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2564  นายพัฒนะพงศ์   ลาพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  ได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม และ คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ ปรึกษาหารือแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับ covid-19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม