ประกาศเมื่อ 07 ก.ย. 2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง
โครงการจัดระบบน้ำเสียตามบ้านเรือนและแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการจัดระบบน้ำเสียตามบ้านเรือนและแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม