ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2564 เปิดอ่าน 192 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 2/2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564  นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง