ประกาศเมื่อ 28 ก.ย. 2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่ 5/2564 เพื่อ พิจารณาโครงการและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาอนุมัติ งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินกิจกรรม ประเภทที่ 1,2,3และ 5