ประกาศเมื่อ 23 ธ.ค. 2564 เปิดอ่าน 101 ครั้ง
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ประกอบกิจการ)

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ดำเนินการโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ประกอบกิจการ) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย