ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2565 เปิดอ่าน 138 ครั้ง
ประชุมคณะทำงาน Age Net ตำบลศรีเมืองชุม เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนตำบลศรีเมืองชุม
วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2565
เวลา 10.30น.
นางรำจวน ตันตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย นางสาวทันตา ชุมเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม นายพายัพ หมายมั่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม นางสาวพัฏฐณิฏา หมายมั่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงาน Age Net ตำบลศรีเมืองชุม เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนตำบลศรีเมืองชุม โดยมี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สาย ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีเมืองชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมเข้าร่วมประชุม
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม