ประกาศเมื่อ 21 ม.ค. 2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง
คณะผู้บริหาร สภาอบต.ศรีเมืองชุม คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนและให้บริการฟื้นฟู เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด เทศบาลตำบลไชยปราการ

วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ 2565

คณะผู้บริหาร สภาอบต.ศรีเมืองชุม คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนและให้บริการฟื้นฟู

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ จำนวน 20คน ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์กายภาพบำบัด เทศบาลตำบลไชยปราการ

งานพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม