ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2565 เปิดอ่าน 55 ครั้ง
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายดิเรก ภิระบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย นางสาวชญาภา โชติธัญญาภักดิ์ เลขานุการนายก อบต. ,นางสาวทันตา ชุมเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ณ ป้อมยามบ้านสันถนน โดยมี พ.ต.อ.ปวีณ ทองสมบูรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน มีวินัยจราจร ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ ซึ่งทางอำเภอแม่สายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,กองร้อย อส., สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ,เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมืองและทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 7 วัน