ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2565 เปิดอ่าน 38 ครั้ง
การตรวจสอบพื้นที่การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายดิเรก ภิระบรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย นายสายคำ ทาศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม , นางสาวชญาภา โชติธัญญาภักดิ์ เลขานุการนายก อบต. และนางสาวทันตา ชุมเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณลำเหมืองเอ๋อ หมู่ที่ 1 บ้านสันถนนเหนือ เนื่องด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบนำเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในลำเหมืองในเวลากลางคืนซึ่งเป็นการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ทำให้แหล่งน้ำมีการปนเปื้อน มีสีเหลืองและมีกลิ่นเหม็น โดยจากการตรวจสอบพื้นที่และทดลองสูบน้ำจากลำเหมืองขึ้นมา พบว่าน้ำมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ทั้งนี้ในเบื้องทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมขอความร่วมมือชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทาง อบต.และหากมีหลักฐานหรือพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้ง อบต.ศรีเมืองชุม โดยเเร็ว โทรศัพท์.053-668469,08-8258-7155 เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป