ประกาศเมื่อ 13 เม.ย. 2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานท้องที่ท้องถิ่น

วันที่  13 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม นำโดยนายเด่นชัย  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีเมืองชุม นำโดยนายสุพจน์  ภิระบรรณ กำนันตำบลศรีเมืองชุม ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงานท้องที่ท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนและประสานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้คำขวัญ “ประชาชนสุขใจ เมื่อใช้บริการท้องที่ท้องถิ่น”