ประกาศเมื่อ 27 เม.ย. 2565 เปิดอ่าน 36 ครั้ง
การตรวจเยี่ยมและบูรณาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายเด่นชัย ลาวิชัย นายกองค์การบบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ร่วมกับท้องที่ นำโดย นายสุพจน์ ภิระบรรณ์ กำนันตำบลศรีเมืองชุม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ในการตรวจเยี่ยมและบูรณาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการในด้านต่างๆ ตลอดจนรับฟังปัญหาของหน่วยงานในระดับพื้นที่