ประกาศเมื่อ 29 เม.ย. 2565 เปิดอ่าน 104 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น นายเด่นชัย ลาวิชัย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการดำเนินชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัย
ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งเจริญ หมู่บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6
วิทยากร จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จำนวน 2 ท่าน
ดำเนินการโดย กลุ่มแม่บ้านทุ่งเกลี้ยง
งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม