ประกาศเมื่อ 23 พ.ค. 2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางรำจวน ตันตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันโค้ง โดยการกล่าวรายงานของ นางสาวทันตา ชุมเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ