ประกาศเมื่อ 26 ส.ค. 2565 เปิดอ่าน 78 ครั้ง
มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางรำจวน  ตันตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้รับมอบ จาก นายเด่นชัย   ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ร่วมมอบ ถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเกลี้ยง ม.6 ร่วมกับ สภากาชาดอำเภอแม่สาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย