ประกาศเมื่อ 07 ต.ค. 2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่ 4/2565 29 กันยายน 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายเด่นชัย ลาวิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่ 4/2565 29 กันยายน 2565