ประกาศเมื่อ 07 ต.ค. 2565 เปิดอ่าน 53 ครั้ง
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายเด่นชัย  ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้มอบหมายให้ นางรำจวน  ตันตรา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  เป็นประธานในการประชุมยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 และ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม