ประกาศเมื่อ 07 ต.ค. 2565 เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565