ประกาศเมื่อ 23 ธ.ค. 2565 เปิดอ่าน 69 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565  นายเด่นชัย  ลาวิชัย  ประธาน คกก.กองทุนฯ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ครั้งที่ 1/2566  เพื่อ คักเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ชุดใหม่  เนื่องจาก คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม ชุดเก่า หมดวาระ ลง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565