ประกาศเมื่อ 30 ม.ค. 2566 เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคที่มาจากสารเคมีทางการเกษตร

วันที่ 27 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น.   นายเด่นชัย   ลาวิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคที่มาจากสารเคมีทางการเกษตร ณ ห้องศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านสันธาตุ ม.5